Trinn mot indre fred – Peace Pilgrim

november 11, 2009
 • INTRO
 • FIRE FORBEREDELSER
 • FIRE RENSELSER
 • FIRE FORSAKELSER
 • TANKER
 • NEGATIVT versus POSITIVT
 • Å ARBEIDE FOR FRED
 • VELSIGNET
 • Å KJENNE GUD
 • OM FRYKT
 • FRIHETEN VED DET ENKLE
 • OM MENNESKER I VÅR TID
 • ÅNDELIG UTVIKLING
 • MAGISKE FORMULARER
 • OM MODENHET
 • MITT BUDSKAP

 

Peace Pilgrim (1908-1981) er navnet på en amerikansk kvinne som viet livet sitt til fred. I 1953 startet hun en pilegrimsferd. Hun har gitt ut dette gratis heftet ”trinn mot indre fred”  Dette er en redigert utgave da orginalen blir noe lang. Hennes budskap var først og fremst fred på alle plan: verdensfred, fred mellom grupper, fred mellom individer og, ikke minst viktig, indre fred. Og hvordan hver enkelt kan arbeide med å skape fred på sin måte.

 

Hun ville ikke ta  imot penger for sitt arbeid. Hun snakker om åndelig sannhet og sier, – åndelig sannhet bør aldri selges – de som selger det skader seg selv åndelig. Pengene som kommer i posten, bruker jeg ikke på meg selv, men til trykking og porto. De som forsøker å kjøpe åndelige sannheter prøver å få tak i dem før de er modne til å få dem. Når de er klar, får de dem. Slik er det i dette velordnede, vidunderlige universet.

 

Vi må  bringe våre liv i harmoni med lovene som styrer universet. Det er ikke kun verden og vesenene i den som er skapt, men også lovene som styrer dem.

 

Disse lovene styrer både vår fysiske og psykiske adferd. I den grad vi klarer å leve i harmoni med disse lovene, vil våre liv være harmoniske. I den grad vi bryter lovene, skaper vi vanskeligheter for oss selv ved vår ulydighet. Vi er våre egne verste fiender. Er vi i disharmoni på grunn av uvitenhet, opplever vi en viss lidelse. Men dersom vi vet bedre og likevel ikke er i harmoni, er lidelsen større.

 

Disse lovene er de samme for alle, og dette er emner vi kan studere og snakke sammen om. Men det er også en tredje forberedelse, som er knyttet til det faktum at hvert menneskes liv er unikt fordi hver enkelt av oss har en spesiell rolle i livets mønster. 

 

Dette er trinnene mot indre fred som jeg har hatt lyst å dele med deg. Det er ingenting nytt i dette. Det er universell sannhet.

 

FIRE FORBEREDELSER

 

1. Riktig livsinnstilling

 

Slutt med å flykte fra hverdagslivets problemer og å leve på overflaten, fordi slike holdninger kun fører til disharmoni i livet. Møt livet åpent og kom ned under overflaten og oppdag livets utfordringer og realiteter. Løs de problemene du møter på livets vei, og du vil oppdage at løsningen bidrar til din indre vekst. Unngå aldri å hjelpe med å løse felles problemer, de bidrar også til at du vokser.

 

2. Lev etter det gode du tror på

 

Lovene som styrer menneskelig adferd, har like stor gyldighet som tyngdeloven. Lydighet mot disse lovene fører oss i retning av harmoni, ulydighet fører oss mot disharmoni. Siden mange av disse lovene allerede er allment akseptert, kan du begynne med å praktisere alt det gode du tror på. Det er ikke mulig å bringe livet i harmoni om ikke tro og handling er i harmoni.

 

3. Finn din plass i livsmønsteret

 

Du har en oppgave og rolle i livets mønster. Hvilken rolle det er for deg, kan du kun finne i deg selv. Du kan begynne å søke i mottakelig stillhet. Du kan begynne å leve ut fra dette ved å gjøre alt det gode som du føler deg motivert til, og gi dette prioritet i livet ditt fremfor alt det overfladiske som vanligvis dominerer de fleste.

 

4. Lev enkelt for å bringe harmoni mellom indre og ytre velvære

 

Unødvendige eiendeler er unødvendige byrder. Manges liv forstyrres ikke bare av unødvendige eiendeler, men også av meningsløse aktiviteter. Denne ubalansen bringes i harmoni gjennom forenkling. Det man har lyst på og det man trenger kan bli det samme, og når dette oppnås, oppstår en følelse av harmoni mellom indre og ytre velvære. Denne harmonien er ikke bare nødvendig for den enkelte, men også for fellesskapet.

 

FIRE RENSELSER

 

1. Rensing av kroppens tempel

 

Er du fri fra alle dårlige vaner ? I kostholdet ditt legger du vekt på vital mat som frukt, hele korn, grønnsaker og nøtter ? Går du til sengs tidlig og får nok søvn ? Får du rikelig med frisk luft, sol, fysisk aktivitet og kontakt med naturen ? Om du kan svare ja, på alle disse spørsmålene, har du gjort en god innsats for rensing av kroppens tempel.

 

2. Rensing av tankene

 

Det er ikke nok bare å gjøre og si det riktige. Du må også tenke riktig. Positive tanker kan ha stor innflytelse på det gode. Negative tanker kan gjøre deg fysisk syk. Vær sikker på at det ikke er noen spenninger mellom deg og andre, for du kan først oppnå indre harmoni når du har sluttet å gi næring til uvennlige tanker.

 

3. Rensing av begjær

 

Siden du er her for å bringe deg selv i balanse med lovene som styrer livet og med din rolle i livet, bør lystene dine styres i den retning.

 

4. Rensing av motiv

 

Det bør åpenbart ikke være grådighet, selvopptatthet eller selvforherligelse som ligger til grunn for dine handlinger. Du bør ikke engang ha det egoistiske motivet å oppnå fred kun for deg selv. Å være til hjelp for dine medmennesker må være motivet før livet ditt kan bli harmonisk.

 

FIRE FORSAKELSER

 

1. Å gi avkall på egenviljen

 

Du har, eller det virker som om du har, to selv: det lavere selv som vanligvis påvirker deg på en selvsentrert måte, og det høyere selv som står klar til å bruke deg på en vidunderlig måte. Du må underordne det lavere selv ved å avstå fra negative handlinger som du måtte være motivert for. Uten å undertrykke dem, men ved å forandre dem slik at ditt høyere selv kan overta livet ditt.

 

2. Å gi avkall på adskilthet

 

Alle mennesker er celler i menneskeheten. Du er ikke adskilt fra dine medmennesker, og du kan ikke finne harmoni alene. Du kan kun finne harmoni når du forstår denne helheten og arbeider for det felles beste.

 

3. Å gi avkall på tilknytning

 

Du kan først bli virkelig fri når du har avstått fra all tilknytning. Materielle ting er til for å brukes, men alt som du ikke kan avstå fra når det har utlevd sin nytte, behersker deg. Du kan kun leve i harmoni med dine medmennesker når du ikke har noen følelse av å beherske dem, og derfor heller ikke prøver å styre deres liv.

 

4. Å gi avkall på alle negative følelser

 

Arbeid med å avstå fra negative følelser. Dersom du lever i øyeblikket, som er det eneste øyeblikket du trenger å leve i, vil du være mindre tilbøyelig til bekymring. Dersom du forstår at de som utfører onde handlinger er psykisk syke, vil dine følelser av sinne forandre seg til medlidenhet. Når du blir klar over at følelsen av å være såret forårsakes av dine egne handlinger eller mangel på handling, vil du slutte med å såre deg selv.

 

TANKER

 

Vi kan alle bruke livet vårt i det godes tjeneste. Hver gang du møter en person, tenk på noe oppmuntrende som du kan si – et vennlig ord, et hjelpsomt forslag, et uttrykk for beundring. Hver gang du kommer i en situasjon, tenk over om du kan bidra med noe godt – en omtenksom gave, en medfølende holdning, en hjelpende hånd. Det finnes et kriterium for å vurdere om de tankene du tenker eller de handlingene du utfører er de riktige. Det kriteriet er, gir de deg indre fred ? Dersom ikke, er det noe feil – så fortsett med å prøve.

 

Hvis du er glad nok i mennesker, vil de reagere med glede. Dersom jeg fornærmer noen, bebreider jeg meg selv, fordi jeg vet at hvis min framferd var riktig, ville de ikke bli fornærmet selv om de ikke var enige med meg. “Før tungen kan snakke, må den miste evnen til å såre.”

 

Til dem som føler seg deprimert, vil jeg si: Prøv å la dine omgivelser fylles av nydelig musikk og vakre blomster. Forsøk å lese og huske inspirerende tanker. Lag en liste over alt du har å være takknemlig for. Dersom det er noe godt som du alltid har hatt lyst til å gjøre, gjør det. Lag en meningsfull plan, og hold deg til planen.

 

Selv om andre synes synd på deg, skal du aldri synes synd på deg selv – det har en dødelig effekt på ditt åndelige velvære. Oppfatt alle problemer, uansett hvor vanskelige de er, som muligheter for åndelig vekst og gjør det beste ut av dem.

 

Fra alt du leser og fra mennesker du møter, ta til deg det som er godt – det som din egen indre lærer forteller deg er til deg – og la resten være. For veiledning og for sannhet er det mye bedre å gå direkte til Kilden gjennom din egen “Indre lærer” enn gjennom andre mennesker eller bøker. Bøker og andre mennesker kan kun inspire deg. Og det oppnås ingenting meningsfullt, med mindre de vekker noe i deg selv.

 

Ingen er virkelig frie dersom de er knyttet til materielle ting, steder eller mennesker. Vi må være i stand til å bruke ting når vi har bruk for dem, og avstå fra dem uten savn når de har utlevd sin nytte. Vi må være i stand til å sette pris på de stedene hvor vi er, men fortsette uten smerte til nye steder når det er nødvendig. Vi må være i stand til å leve sammen med mennesker vi er glade i, uten å beherske dem eller styre deres liv. Alt som du prøver å fange, vil fange deg, og om du streber etter frihet, må du også gi frihet.

 

Det åndelige liv er det virkelige liv – alt annet er illusjon og bedrag. Bare de som kun er knyttet til Gud, er virkelig fri. Bare de som lever opp til det høyeste lys de har, vil oppnå harmoni i livet sitt. De som handler ut fra sin høyeste motivasjon, vil bli en kraft for det gode. Det er ikke viktig at andre blir tydelig påvirket. Resultater bør aldri søkes eller etterstrebes. Du skal vite at enhver riktig handling du utfører – hvert godt ord du sier – hver positiv tanke du tenker – har en god virkning.

 

Alle mennesker kan arbeide for fred. Du kan bidra til hele fredssituasjonen når som helst ved å bringe harmoni inn i en spent situasjon. I den grad du har fred i ditt eget liv vil det reflekteres i dine omgivelser og i verden.

 

Det som blir oppfattet utenfra, kan sammenlignes med kunnskap. Det fører til en tro som sjelden er sterk nok til å føre til handling. Det som blir bekreftet innenfra etter at det er kontaktet utenfra, eller som er direkte oppfattet innenfra (som er min måte), kan sammenlignes med visdom. Det fører til viten, og handling følger etter.

 

I vår åndelige utvikling kreves det ofte av oss at vi trekker opp røtter og avslutter mange kapitler i våre liv, før vi ikke lenger har tilknytning til materielle ting og kan være glad i alle mennesker uten tilknytning til dem.

 

Du kan ikke forlate en situasjon uten åndelig skade uten å forlate den i kjærlighet.

 

Om du ønsker å undervise andre, gamle eller unge, må du begynne der hvor de er – på deres eget nivå. Innser du at de allerede er kommet lenger enn deg, la dem undervise deg. Siden trinnene mot åndelig utvikling tas i forskjellig rekkefølge, kan de fleste av oss lære av hverandre.

 

Fysisk vold kan opphøre selv før vi har lært å være kjærlige mot hverandre, men psykisk vold vil fortsette inntil vi lærer det. Kun ytre fred kan opprettholdes av lover. Veien til indre fred er gjennom kjærlighet.

 

Konsentrer deg om å gi, slik at du kan åpne deg selv til å motta. Konsentrer deg om å leve i tråd med det lyset du har, slik at du kan åpne deg for å motta mer lys.

 

Av og til oppstår vanskeligheter med kroppen for å vise oss at kroppen kun er et midlertidig klesplagg – at virkeligheten er den udødelige vesenskjernen som aktiverer kroppen.

 

Etter at du har oppnådd indre fred, vil den fortsatte åndelige vekst utvikle seg harmonisk fordi du – nå styrt av ditt høyere selv – ønsker å gjøre Guds vilje uten å være presset til det.

 

Ingenting truer dem som handler i samsvar med Guds vilje, og Guds vilje er kjærlighet og tro. De som føler hat og frykt, er ute av harmoni med Guds vilje og vil følgelig få problemer.

 

Alle vanskeligheter i livet har en mening. De skyver deg i retning av harmoni med Guds vilje.

 

Det finnes alltid en måte å gjøre det riktige på.

 

Det som vi lider av, er umodenhet. Om vi var modne mennesker, ville ikke krig være noe problem – det ville være umulig.

 

Selvfølgelig stoler jeg på kjærlighetens lov ! Siden universet fungerer ut fra kjærlighetens lov, hvordan kunne jeg stole på noe som helst annet ?

 

For å finne lys går jeg direkte til lyskilden, ikke til noen av refleksjonene. (Joh 6:45) Jeg gjør det også mulig for mer lys å komme inn til meg ved å leve opp til det høyeste lys jeg har. Du kan ikke ta feil av lys som kommer fra Kilden, fordi det kommer med fullstendig forståelse slik at du kan forklare og diskutere det.

 

Det gagner deg ikke å fordømme andre, det vil skade deg åndelig. Du vil kun oppnå noe fruktbart om du kan inspirere andre til å bedømme seg selv.

 

Tenk aldri at riktige handlinger er forgjeves – alle riktige handlinger gir gode resultater, uansett om vi ser resultater eller ei. Konsentrer deg kun på å tenke, leve og handle for fred og inspirer andre til å gjøre det samme, og overlat resultatene i Guds hender.

 

Du kan ikke forandre andre enn deg selv. Du kan inspirere andre til å forandre seg selv når du er blitt et eksempel.

 

I en konfliktsituasjon må du søke en løsning som er rettferdig for alle parter, istedenfor en løsning som er til din fordel. Det er kun den løsningen som er rettferdig for alle parter, som vil kunne fungere i det lange løp.

 

Dine motiver må være gode om ditt arbeid skal ha en god effekt. 

 

NEGATIVT versus POSITIVT

 

Jeg har valgt en positiv tilnærming istedenfor å understreke det dårlige som jeg er imot. Jeg understreker det gode som jeg er for. De som velger den negative tilnærmingen, dveler ved det som er dårlig og ender opp med fordømmelse, kritikk og til og med skjellsord. Naturlig nok har den negative tilnærmingen en skadelig virkning på de personene som bruker den, mens den positive har en god virkning. Når ondskap angripes, mobiliserer den, og selv om den har vært svak og uorganisert før, vil et angrep gi den berettigelse og styrke. Når man istedenfor angrep lar god innflytelse få påvirke situasjonen, avtar ikke bare ondskapen, men den ondskapsfulle selv har en tendens til å bli forandret. Den positive tilnærmingen inspirerer – den negative tilnærmingen skaper sinne. Når du gjør folk sinte, handler de ut fra sine primitive drifter – ofte voldsomt og irrasjonelt. Når du inspirerer folk, oppfører de seg mer ut fra sine høyere evner, fornuftig og rasjonelt. Sinne er midlertidig, mens inspirasjon kan ha en livsvarig effekt.

 

Å ARBEIDE FOR FRED

 

Et par virkelig hengivne mennesker kan nøytralisere virkningen av en stor mengde mennesker ute av harmoni, så vi som arbeider for fred, må ikke vakle. Vi må fortsette med å be for fred og handle for fred på alle mulige måter. Vi må fortsette å snakke for fred og leve på en fredelig måte. For å inspirere andre, må vi fortsette å tenke på fred og vite at fred er oppnåelig. Det som vi er opptatt av hjelper vi til å bli virkelig. En liten person som gir all sin tid for fred, er en nyhet. Mange personer som gir litt av sin tid, kan skape historie.

 

VELSIGNET er de som gir uten å forvente takk til gjengjeld, for de skal bli belønnet i overflod.

 

VELSIGNET er de som omsetter enhver god tanke til handling – stadig høyere sannheter vil bli åpenbart for dem.

 

VELSIGNET er de som gjør Guds vilje uten å be om å se resultater, for deres belønning blir stor.

 

VELSIGNET er de som har kjærlighet til og stoler på sine medmennesker, for de skal nå det gode i mennesker og motta kjærlighet til gjengjeld.

 

VELSIGNET er de som har sett virkeligheten, for de vet at det ikke er kroppen, men det som aktiverer den, som er virkelig og udødelig.

 

VELSIGNET er de som ser på forandringen som vi kaller døden, som en befrielse fra begrensningene ved livet på jorden. For de skal fryde seg sammen med sine kjære som gjør overgangen herlig.

 

VELSIGNET er de som etter å ha gitt sitt liv og dermed mottar en velsignelse, har mot og tro til å overkomme vanskelighetene på veien, for de skal motta enda en velsignelse.

 

VELSIGNET er de som går mot den åndelige vei uten det selviske motiv å finne indre fred, for de skal finne den.

 

VELSIGNET er de som istedenfor å prøve og bryte seg gjennom himmelens porter, nærmer seg dem ydmykt, kjærlig og renset, for de skal passere rett gjennom.

 

Å KJENNE GUD

 

Det er en kraft som er sterkere enn oss og som uttrykker seg i oss og i alt annet i universet. Dette kaller jeg Gud. Vet du hva det vil si å kjenne Gud – å ha Guds konstante veiledning – en vedvarende oppmerksomhet på Guds nærvær ? Å kjenne Gud er å føle indre fred – en stillhet, en renhet, en urokkelighet som gjør deg i stand til å møte enhver situasjon. Å kjenne Gud er å være så fylt av glede at den bobler over og fortsetter med å velsigne verden. Nå har jeg kun ett behov – å gjøre Guds vilje – det er ingen konflikt. Når Gud veileder meg til å gå på en pilegrimsferd, gjør jeg det med glede. Når Gud veileder meg til å gjøre andre ting, gjør jeg dem med like stor glede. Om jeg får kritikk for det jeg gjør, tar jeg det uten å bøye hodet. Om jeg får ros for det jeg gjør, gir jeg den straks videre til Gud, fordi jeg bare er et lite instrument som Gud arbeider gjennom. Når Gud veileder meg til å gjøre noe, får jeg styrke, blir jeg støttet, blir jeg vist veien, blir jeg gitt de ordene som skal sies. Om veien er lett eller vanskelig, går jeg i Guds lys av kjærlighet, fred og glede. Og jeg vender meg mot Gud med salmer av takknemlighet og hyllest. Dette er å kjenne Gud. Å kjenne Gud er ikke reservert for de store. Det er for vanlige folk som deg og meg. Gud søker alltid hver og en av dere. Om du bare søker, kan du finne Gud – ved å adlyde Guds lover, ved å ha kjærlighet til dine medmennesker, ved å avstå fra din egenvilje, tilknytning, negative tanker og følelser. Og når du finner Gud, vil det være i stillheten. Du vil finne Gud inne i deg selv.

 

OM FRYKT

 

Der finnes ingen større hindring for verdensfred eller indre fred enn frykt. Det som vi frykter har vi en tendens til å utvikle et irrasjonelt hat til, slik at vi ender opp med å hate og frykte. Dette skader oss ikke bare psykisk og skaper spenning i verden, men gjennom slik negativ konsentrasjon tiltrekker vi oss også det som vi frykter. Dersom vi er fryktløse og utstråler kjærlighet, kan vi forvente godhet. Hvor mye trenger ikke denne verden dette budskapet og eksempelet på kjærlighet og tro !

 

FRIHETEN VED DET ENKLE

 

Noen tror at mitt liv som er viet til enkelhet og det å hjelpe, er strengt og gledesløst, men disse menneskene kjenner ikke friheten ved å leve enkelt. Jeg vet nok om mat til å kunne livnære kroppen min tilstrekkelig, og jeg har utmerket helse. Jeg er glad i mat, men jeg spiser for å leve. Jeg lever ikke for å spise, og jeg vet når jeg skal si stopp. Jeg er ikke en slave av mat. Klærne mine er behagelige og høyst praktiske. Skoene mine f.eks. har mykt stoff på oversiden og myke gummiaktige såler. Jeg er ingen moteslave. Jeg er ingen slave av hygge og bekvemmelighet, f.eks. sover jeg like godt i en myk seng som i gresset i veikanten. Jeg er ikke overlesset med unødvendige eiendeler eller meningsløse aktiviteter. Livet mitt er fullt og godt, men ikke overfylt, og jeg gjør arbeidet mitt lett og med glede. Jeg opplever skjønnhet overalt rundt meg, og jeg ser skjønnhet i alle jeg møter – fordi jeg ser Gud i alt. Jeg anerkjenner de lovene som styrer universet, og jeg finner harmoni ved å adlyde dem med glede. Jeg anerkjenner min rolle i livsmønsteret, og jeg finner harmoni, glede og lykke ved å fylle den. Min lykke flommer over av kjærlighet og generøsitet overfor alt og alle.

 

OM MENNESKER I VÅR TID

 

For å hjelpe frembringelsen av den gyldne tidsalder, må vi se det gode i alle mennesker. Vi må vite at det er der, uansett hvor dypt det måtte være begravet. Der er apati, der er egoisme, men der er også godhet. Det gode kan ikke nås gjennom fordømmelse, men gjennom kjærlighet og tro. Kjærlighet kan redde jorden fra kjernefysisk ødeleggelse. Elsk Gud – vend deg mot Gud med mottakelighet og villighet. Elsk dine medmennesker – og vær vennlig og generøs overfor dem. Gjør deg istand til å bli kalt et Guds barn ved å leve kjærlighet.

 

ÅNDELIG UTVIKLING

 

…er en prosess på samme måte som fysisk vekst og mental utvikling. Fem år gamle barn kan ikke forvente å bli like høye som sine foreldre ved neste fødselsdag; en førsteklassing forventer ikke å begynne på universitetet i slutten av skoleåret. Sannhetsstudenten bør ikke forvente å oppnå indre fred over natten.

 

MAGISKE FORMULARER

 

Det finnes en magisk formel for å løse konflikter: Ha som mål å løse konflikten, ikke å oppnå fortjeneste eller fordeler. Det finnes også en magisk formel for å unngå konflikter: Sørg for at du ikke krenker andre, ikke at du selv ikke blir krenket.

 

OM MODENHET

 

Det som folk virkelig lider av, er umodenhet. Mellom modne mennesker ville ikke krig være et problem – det ville være umulig. I sin umodenhet vil folk ha både fred og ting som skaper krig samtidig. Imidlertid kan folk modne på samme måte som barn vokser opp. Våre institusjoner og våre ledere avspeiler vår umodenhet, men ettersom vi modner, vil vi velge bedre ledere og skape bedre institusjoner. Det kommer hele tiden tilbake til det som så mange av oss ønsker å unngå – arbeidet med å forbedre oss selv !

 

MITT BUDSKAP

 

Venner, verdenssituasjonen er alvorlig. Menneskeheten går med fryktsomme og famlende skritt på en knivsegg mellom fullstendig kaos og en gylden tidsalder, mens sterke krefter trekker i retning av kaos. Om ikke vi, menneskene i denne verden, våkner fra vår sløvhet og beveger oss kraftig og raskt vekk fra kaos, vil alt det som vi setter pris på bli knust i en nær forestående total ødeleggelse og undergang. Dette er veien til fred: Overkom ondskap med godhet, løgn med sannhet og hat med kjærlighet. Vær snill ikke å bare avfeie dette som ikke praktiske religiøse begreper. Disse lovene styrer menneskelig adferd og kan anvendes like bokstavelig som loven om tyngdekraft. Når vi overser disse lovene i et hvilket som helst område av livet, oppstår kaos. Gjennom lydighet mot disse lovene kan denne vår krigstruede verden gå inn i en periode med fred og velstand som overgår våre største drømmer.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Våre største lærere

september 29, 2009

Alle våre største lærere og de som har hatt størst innflytelse på menneskeheten, har uten unntagelse vært åndelige vesener. De begrenset seg ikke på noen måte til de fem sansene. Alle de store lærerne og religionene — kristendommen, buddhismen, jøde-dommen, islam, sufismen og kongfuzianismen, har overlevert oss budskaper som ligner hverandre. Gå inn i ditt indre, oppdag ditt usynlige høyere selv, erkjenn Gud som den kjærligheten du finner i deg selv.

 

De var her for å lære oss om den utrolige evnen som finnes i hver enkelt av oss. Det virker ironisk at vi har vært besatt av det som skiller oss, av krig og oppbygging av flere og flere systemer for hat og drap, og at alle de mest innflytelsesrike og respekterte av verdens læresystemer likevel inneholder et budskap om kjærlighet. For eksempel:

 

Kristendommen: Gud er kjærlighet, og han som dveler i kjærlighet, dveler i Gud, og Gud dveler i ham.

           

Buddhismen: Han som ikke elsker, kjenner ikke Gud. For Gud er kjærlighet.

           

Jødedommen: Kjærlighet er Toraens begynnelse og slutt.

           

Kongfuzianismen: Kjærlighet tilhører himmelens høye adelskap og er det rolige hjem der mennesket bør bo.

           

Sufismen: Friske og syke, alle søker elskovssyke etter ham — i kirker, moskeer eller templer. For bare Gud er den ene kjærlighetens Gud, og kjærligheten kaller fra alle disse, som hver er hans hjem. (Wayne Dyer)

 

Alle religioner er strålebundter fra denne ene  livets  religions’ lyshav. – Alle vesener er reflekser av Guds Bevissthet – de er alle “sønner/døtre” av Guddommen. (Martinius)

 

Se den Gylne regel. Det er som om hovedprinsippene i religionene springer ut av det samme.

 

Opplyste vesner

 

Marianne Williamson, som er en kristen Jøde skriver om opplyste vesner;

 

”Det er mennesker som har levd her på jorden, og det lever kanskje mennesker her nå, med sinn som er blitt fullstendig helbredet av Den hellige ånd. De har tatt imot forsoningen. I alle religioner finnes det fortellinger om helgener eller profeter som har gjort undere. Det skjer fordi sinnet blir et redskap for Guds makt når det vender tilbake til ham. Guds makt står over denne verdens lover.

 

Helgener og profeter har virkeliggjort Kristus i sitt indre ved å ta imot forsoningen. De er blitt renset for angstfylte tanker, og bare kjærligheten er igjen i sinnet deres. Disse rene menneskene blir kalt opplyste vesener. Lys betyr forståelse og innsikt. De opplyste «forstår».

 

Opplyste mennesker har ikke noe som ikke også vi har. De har fullkommen kjærlighet, og det har vi også. Forskjellen består i at de ikke har noe annet. Opplyste vesener — blant andre Jesus — lever i en tilstand som bare ligger der som en latent mulighet hos oss andre. Kristi sinn er bare den ubetingede kjærlighetens perspektiv. Han har beveget seg ut av den fristelsen. Alle hans tanker og handlinger strømmer frem av kjærligheten.

Den betingelsesløse kjærligheten eller Kristus i ham er «sannheten som frigjør oss» fordi den er det perspektivet som frelser oss fra de angstfylte tankene våre.

 

Jesus og andre opplyste mestere er våre eldre brødre i utviklingen. Etter evolusjonens lover utvikler en art seg i en bestemt retning inntil den utviklingen ikke lenger er tilpasset til overlevelsen. På det tidspunktet skjer det en mutasjon. Mutasjonen representerer ikke flertallet av arten, men den representerer den utviklingslinjen som er best tilpasset til artens overlevelse. Mutantens etterkommere vil da overleve.

 

Arten vår er i vanskeligheter fordi vi kriger for mye.

 

Vi slåss mot oss selv, hverandre, planeten og Gud. Den fryktsomme livsstilen vår truer vår mulighet til å leve videre. Et tvers igjennom kjærlig menneske er som en mutant i utviklingen og manifesterer et vesen som setter kjærligheten først og dermed skaper en sammenheng der mirakler kan skje. Når det kommer til stykket, er det det eneste intelligente man kan gjøre. Det er det eneste livssynet som vil bidra til fortsatt liv.

 

Mutantene, de opplyste, viser alle oss andre våre utviklingsmuligheter. De viser oss veien. Det er forskjell mellom en veiviser og en krykke. Av og til sier noen at de ikke trenger en krykke som Jesus. Men han er ikke en krykke; han er en lærer. Hvis du vil bli forfatter, leser du klassikerne. Hvis du vil komponere stor musikk, lytter du til musikk som er skrevet av de store komponistene i fortiden. Hvis du vil bli maler, er det en god idé å studere de store mestrene. Hvis Picasso dukket opp mens du holdt på å lære deg å tegne og sa: «Hallo, jeg har et par timer til overs.., skal jeg gi deg noen tips?» ville du da si nei?

 

Slik er det også med de åndelige lærerne: De var genier når det gjaldt å benytte seg av sitt sinn og sitt hjerte, akkurat som Beethoven var et musikalsk geni og Shakespeare et diktergeni. Hvorfor skulle vi ikke lære av dem, følge dem, studere hva de gjorde riktig?” MW 

When the power of love overcomes the love of power – the world will know peace! – Jimi Hendrix

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Sukker – en ulv i fåreklær

juni 17, 2009

12 grunner til ikke å spise sukker

 

1. Gir syreoverskudd og berøver kroppen for kalk, jern, fosfor, B-vitaminer og protein. Forårsaker tannsvekkelse, benskjørhet, jernmangel og hemmer tenkeevne.

 

2. Svekker og forstyrrer fordøyelsen. Skaper syreoverskudd i magen. Svekker bukspyttkjertelen. Overflødiggjør omdanning av stivelse. Dette kan føre til fordøyelsesproblemer, magesår og sukkersyke.

 

3. Øker kroppens utskillelse av slim. Det skaper belegg på innsiden av tarmveggene og øker slim i øre, nese og hals. Med kjente symptomer som forkjølelse, ørebetennelse, bihuleplager m.m.

 

4. Gir overskudd av fett. Overflødig sukker lagres i kroppen som “nødreserver” i form av fett. Dette legger seg på inaktive steder som lår, mage, hofter osv. Men gir også belegg på innsiden av blodårer. Det øker kolesteorolnivået og er en viktig årsak til hjerte og karsykdommer. (Skottland har verdens høyeste sukkerforbruk, og også verdens høyeste forekomst av hjerte- og karsykdommer.)

 

5. Øker insulinnivået, fører til fedme og svekker immunforsvaret.

 

6. Øker adrenalinutskillelse, svekker binyrene og skaper hormonelle ubalanser. Forårsaker stress og ulikevektige sinnstilstander.

 

7. Gir svingende blodsukker, med ustabile energitilsander; høyt oppe og lavt nede.

 

8. Kan føre til hyperaktivitet hos barn. Samt aggressivitet, urealistisk selvoppfatning og kriminell atferd.

 

9. Kan gi konsentrasjons- og lærevansker.

 

10. Er fysisk og psykisk vanedannende.

 

11. Demper følelser og gir en mild beruselse og virkelighetsflukt.

 

12. Hemmer tenkning og retning i livet

 

En artikkel av Christian Paaske som mange burde lese. Den ligger i sin helhet her http://www.yogasenteret.no/Artikler/artikkel.php?article_id=156

 

Flere artikler om kosthold og helse fra yogasenteret.no her

http://www.yogasenteret.no/Artikler/helse_kosthold.php

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Lik pensjon til alle…?

juni 3, 2009

Jeg mener at alle nordmenn bør få like mye i pensjon. De som har hatt de feteste jobbene har hatt mulighet til å spare. Alle kan ikke være sjefer og i høye posisjoner. Noen må også fylle de andre oppgavene. Et sykehus f.eks kan ikke fungere uten vaskerne som gjør en svært så tung og viktig jobb. Det er heller ikke jobb til alle.

Jeg tror da det blir mer rettferdig fordeling.

Samfunnet er urettferdig. Hvorfor skal dem som er flinke til å forhandle få mer enn andre? I en og samme bedrift kan to som gjør samme jobb få to helt ulike årslønninger. Man forhandler seg frem til en avtale. Slik ser vi at mange i samfunnet får i pose og sekk. Det samme skjer nå i pensjonsdebatten.

Vi står også igjen overfor en mulig storstreik, noe som stort sett rammer de svakeste i samfunnet.. igjen.

Over 30.000 klare for pensjonsstreik

Det går trått i forhandlingene om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Ved midnatt går fristen ut. Da står over 30.000 arbeidstakere klare til å gå ut i streik.

http://www.abcnyheter.no/node/89868

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Kirken og homofili

april 26, 2009
Når det kommer til homofili så har jeg alt for lite kunnskap til å mene så mye, men det står såvidt jeg vet ingenting om homofili i Guds lover, hverken de ti bud, moseloven, eller den kongelige lov. Det ser ut til å være lagt til etterpå og det i Nytestamentet stammer fra de samme uttalelser i Mosebøkene hvor man bes steine vantro, brenne utro prestedøtre på bålet etc. Her handler det også om øye for øye og tann for tann, noe Jesus gikk helt i mot. Jesus selv sier ingenting om homofili. Dette kommer fra Paulus som samtidig hadde et sterkt forvridd kvinnesyn som gikk på tvers av Guds ord og Jesu lære.

Kirken selv har et så sterkt maskulint gudsbilde, at mange betegner dette som en form for homofili/egofili. alt i treenigheten er mannliggjort, og på tross av at bibelen viser et helt annet bilde.

Har vi en himmelsk far så har vi også en himmelsk mor. Det er logisk. Ellers ville vi ikke kalt ham far, men gitt Gud et begrep som lignet denne.

Ordet Gud i seg selv gir en feil virkelighetsoppfattelse. Det er et begrep og ikke et navn, men den ene halvdel av Gud/Gudinne som i Mann/kvinne.

I åpenbaringen omtales hun som bruden, og det som kristendommen feilaktig kaller menigheten. (Åpernbaringen 21:10)

Universet kunne ikke ha oppstått dersom skaperkraften ikke hadde en likeverdig feminin størrelse, akkurat som at menneskebarnet også trenger en mor og en far for å bli til. Det skapte er ikke morløst. For å forstå dette bedre må vi se på vår duale verden og natur.

i 1.mosebok 1-26 og 27 sier Gud; La OSS fare ned og skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann OG kvinne. Hvem feminine motpart er det Gud taler til og som manifisteres i kvinneskikkelsen? Hva med at det himmelske Jerusalem er vår mor i den gamle og den nye pakt? (galaterbrevet 4:21)

I dag fødes det sterkt feminine menn, og sterkt maskuline kvinner. Jeg tror derfor ikke homofili er et valg man tar, ei heller at det er synd. En teori jeg har er at den eksplosjonen i homofil adferd i vår tid også kan være naturens eget selvforsvar mot overbefolkningsproblemet vi står overfor i nær fremtid.

- og hva med alle dem som faller mellom to stoler

Intersexbarna

Hvert år fødes 10-12 barn bare i Norge med trekk som gjør det vanskelig å fastsette om de er gutter eller jenter. Mange såkalt intersexbarn føler som voksne at de lever med feil kjønn. På grunn av dette forteller mange om lav livskvalitet og store psykiske plager, det skriver Dagbladet.no.

http://www.forskning.no/artikler/2008/april/180389

Ei “Jente” forteller om hvor vanskelig det er å elske gutter da staten av juridiske grunner som navn og personnr bestemte at Han var Jente

En annen intersexperson liker begge kjønn, men finner dette vanskelig pågrunn av samfunnets normer. Må man velge pågrunn av utseende eller på kjærligheten til en person?

Har Gud feilet, eller handler dette om vår uvitenhet? Hvordan skal vi kunne dømme i dette?

HOMOFILI ER VANLIG i dyreverdenen. Omkring 1500 dyrearter som er undersøkt har homofile artsfrender, og rekorden er en homseandel på 40 prosent.. http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/08/20/509146.html

Homofili er nødvendig?

Den amerikanske biologen Joan Roughgarden mener Charles Darwins teori om seksuell seleksjon ikke stemmer. Hun mener tvert om at homofili er et selektert trekk, og bakgrunnen for påstanden er all den homofile adferden som finnes i naturen,

Forskeren mener at homoseksualitet er normalt og antakelig nødvendig. For tre år siden argumenterte hun for dette synet i boka «Evolution’s Rainbow».

Selv om homoseksualitet evolusjonsmessig sett er en genetisk blindvei, tror Roughgarden likevel at sex med samme kjønn er et trekk som er tatt vare på gjennom naturlig utvalg. Hun mener at jo mer komplekst et sosialt system er, desto større sjanse er det for at homoseksualitet finnes. Hun får støtte av mange andre forskere

**

Det er mye fra naturen som tyder på at Homofili er nødvendig for artsregulering, men også som et forsvar mot ensomheten. Det er som buffersoner på forskjellige områder. Dyr som mennesker trenger nærhet og kjærlighet. I India har guttene som følge av den strenge kjønnsdelingen det samme nære vennskapsforholdet som vi er vant til å se hos jentene her i Norge. Da jeg var i India forundret dette meg. Gutter satt på fanget til hverandre og holdt hverandre i hånden når de gikk på gaten, mens da jeg kom til Norge igjen snudde dette seg på hodet.

Er det ikke det samme som nå skjer hvor kjønnene distanserer seg i større grad? Det kan se ut som at kjærlighet og nærhet mellom samme kjønn gjerne oppstår når man separeres, og da i vår tid ved at kjønnene glir fra hverandre og forskjellene hviskes ut.

En endringer av kjønnskvaliteter, hvor menn og kvinner mister mye av sin henholdsvis maskuline og feminine kraft, en biologisk og energimessig endring hvor kvinner er blitt mer maskuline og menn mer feminine.

Det blir vanskeligere og vanskeligere å finne en av motsatt kjønn som utfyller en selv, både fysisk og emosjonelt. Endringer av kjønnskvaliteter medfører også en økende kjønnsløs gråsone med problemer omkring kjønnsidentitet.

Forholdet mellom mann og kvinne har en spesiell rolle for den muligheten som finnes for dyp forening. Den kan gi opplevelse av enhet ut over det maskuline og det feminine i enhetlig ekstase, som et glimt av det absolutte, eller en guddommelige.

Man hevder at homoseksuelle er ikke ekskludert fra denne foreningen da det i et slikt forhold vil det også være en dynamikk mellom det maskuline og det feminine.

Vitenskapen snakker om et polskifte på jord, og det er mye som tyder på at noe ting skjer i vår genetiske natur. Forskjellene mellom kjønnene viskes ut, og de fjerner seg fra hverandre.

Kjønnene vokser fra hverandre

Kjønnskromosomenes historie har mange likhetstrekk med et ektepar som vokser fra hverandre og til slutt ikke har mange felles interesser som knytter dem sammen. Og i likhet med at det i en skilsmisse ofte er en sterk og en svak part, er det også tilfellet for kjønnskromosomene. Den svake parten er det mannlige y-kromosomet som har opplevd bare nedtur siden det hele begynte for 200 300 millioner år siden. Den gangen frigjorde en bit av y-kromosomet seg, og da det falt på plass igjen, hadde det snudd seg slik at det nå satt i motsatt retning. Nå var x og y ikke et perfekt par mer, og det fikk alvorlige følger for det videre samlivet. En viktig del av kromosomparenes vesen er nemlig et intimt samspill, kalt overkrysning.

Mannen er i ferd med å forsvinne

 

Y-kromosomet skrumper inn til ingenting:

http://www.illustrertvitenskap.com/polopoly.jsp?d=154&a=678&id=7627

Foreløpig har mannens kjønnskromosom mistet 97 prosent av sine gener. En gang var X- og Y-kromosomet trolig like ensartet som de øvrige 22 kromosomparene i cellen og hadde cirka 1000 gener hver. Men siden Y-kromosomet begynte å bestemme hankjønnet, har det mistet de fleste av genene. Australske forskere har anslått at Y-kromosomet har mistet fem gener per million år. Og man har derfor forutsagt at det om 510 millioner år vil ha gått fullstendig til grunne. I så fall vil mandighet bare være en spesiell egenskap hos noen kvinner.

Nå viser det seg imidlertid at det fines en redning I at mannens gener har sex med seg selv

 

Mannens gener har sex med seg selv

http://www.illustrertvitenskap.com/polopoly.jsp?d=154&a=1551

Mannens Y-kromosom er mye mindre enn kvinnens X-kromosom. Derfor har forskerne lenge trodd at de spesifikt mannlige arveanleggene var i ferd med å forsvinne. Men nå viser det seg at Y-kromosomet har et hemmelig våpen

Men en stor forskergruppe ved Massachusetts Institute of Technology, ledet av biologen David C. Page, har oppdaget at dette neppe vil skje: Fordi Y-kromosomet ikke lenger kan lage overkrysning med et X-kromosom, har det i stedet utviklet evnen til å overkrysse med seg selv. Det ensomme Y-kromosomet beskytter sine gener ved å ha sex med seg selv.

**

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Gratulerer med “Fritt ord” prisen Nina!

april 25, 2009

Jeg ser at endel er i mot at Nina fikk prisen, og motstanden er mye basert på feil grunnlag etter min mening. Jeg skal forsøke å begrunne mitt syn.

Mener Monsen driver heksejakt på homofile
http://www.dagsavisen.no/forum/insertCaptchaThread.do

Nina Karin Monsen er tildelt Fritt Ord-prisen som er på 400.000 kroner.

“Høyre-politiker André Oktay Dahl er forundret over at filosofen Nina Karin Monsen hedres med årets Fritt Ord-pris. Han mener hun i årevis har trakassert homofile.”

Hvor finner man at hun mobber og hetser homofile?

Fra et intervju med Monsen i Dagbladet
http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/04/16/395961.html

- I et intervju sa du at du ikke tror enslige foreldre eller foreldre av samme kjønn kan gi barn like gode oppvekstvilkår som heterofile.

- Har jeg sagt det? Jeg må ha ment at det må være mer lærerikt for et barn å leve i spenningen mellom en kvinne og en mann.

- Hva syns du om at lesbiske og homofile får barn?

- Det er like stor forskjell på dem som alle på andre. Er de modne og fornuftige og har kjærlighet å gi, spiller det ingen rolle hva slags seksualliv man har. Jeg vil heller ta barn fra en del heterofile foreldre. For eksempel er det forferdelig galt at en del narkomane får beholde barna sine.

Dette er vel helt legetimt å mene?

Friele vil returnere Fritt Ord-pris
http://www.dagsavisen.no/kultur/article412082.ece

Kim Friele vil levere tilbake Fritt Ord-prisen hun fikk i 1978 i protest mot at filosof og forfatter Nina Karin Monsen ble tildelt prisen i år.

– Monsen må gjerne argumentere mot ekteskapsloven så mye hun vil. Men når hun omtaler lesbiske som rugekasser og sjikanerer en hel gruppe, går hun langt over streken. Og når hun på toppen av det får en hederspris og nesten en halv million kroner for å komme trekkende med dette gamle grumset, blir jeg ytterst forstemt, sier Friele.

Her er hva Nina sier til Aftenposten

Kvinnen som rugekasse
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2599287.ece

Jeg har ikke kalt homofiles kamp for moderne kjønnsfascisme, slik hun hevder. Jeg har kalt påstanden fra LLH om at konstruerte barn ikke har en far, men bare en donor, for kjønnsfascistisk. I kjønnsfascismen er kvinnen/moren ingenting, bare en rugekasse. Hvis homofile menn nå blir likestilte med kvinner, må staten skaffe surrogatmødre. Får vi da en stall?

Jeg har trukket en parallell mellom nazistisk menneskesyn og konstruerte barn. Dette gjelder uansett seksuell legning. Homofile og heterofile kvinner reiser til Danmark for å bli inseminert med ukjente, utvalgte, nordisk utseende menns rensede sæd (omtalt i Aftenposten 26. og 27. august). De planlegger farløse barn. Det er inhumant.

Nazistenes program “Lebensborn” ga i hvert fall barnet en far.

NINA KARIN MONSEN

-Er det lov å være bekymret?

Hun ser også et problem med den nye ekteskapsloven hvor man setter to følsomme temaer opp mot hverandre, og jeg er enig. Å være uenig i ett eller to av punktene betyr ikke at man hetser eller er i mot homofile.

Den nye ekteskapsloven er en sleip lov med sine tre punkter hvor man setter to spesielt følsomme temaer opp mot hverandre, og den ble tvunget igjennom av et mindretall… Dette er også et av Ninas poeng. Man har tvunget den igjennom på en udemokratisk måte. Det er regjeringens valg og ikke folkets.

Personlig mener jeg at folk må få elske hvem man vil, og jeg er overbevist om at Nina mener det samme.

Når det kommer til ekteskap i kirken mener jeg kirken selv må få bestemme. Det finnes alternativer, og i et umodent samfunn må man være forsiktig med å tråkke på hverandre. Mange kristne føler at deres tro innvaderes av noe de mener er synd, og ved å påtvinge dem dette kan det også betegnes som en form for vold.

Kall gjerne kirken umoden, men skal man tvinge noen til noe de ikke vil? Må det ikke andre former for kommunikasjon til enn vold?

Når det gjelder det tredje punkt om kunstig befruktning og prøverørsbarn, er dette etter min mening helt bak mål. Og som Nina sier spiller det ingen rolle om man er hetro eller homo i dette spørsmål. Det er et inngrep/overgrep mot naturens orden.

– Hennes poeng er ikke å angripe homofile, men å forsvare ekteskapet som sakrament.

Kjærnefamilien er i oppløsning, liten tvil om det. Samtidig står vi overfor et sorteringssamfunn hvor man velger vekk mennesker i labratorier.

Vi ser også at ved disse prøverørsbarna, og de ved kunstig insimasjon, velger man bort Downs syndrom og andre ting man ikke vil ha.

Vi er på lang vei mot en eliterase, og ved å fjerne disse ting vil vi heller ikke kunne forstå årsaken til at dette oppstår. Dette er etter min mening en farlig utvikling. Man fjærner symptomene og uten å finne årsaken.

Jeg har forøvrig bare lest to av Ninas bøker “Det kjempende mennesket” og “Det elskende mennesket” og jeg mener disse to store verk er verdt prisen i seg selv.

- og alle har vi noen uheldige uttalelser i blant,

men alt i alt..

Gratulerer med prisen Nina!

http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/07/26/541773.html

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Dette var dårlige greier VG!

mars 14, 2009

Jeg har alltid lurt på hvorfor man velger å endre fra det bedre til det værre. Det skjer på mange områder i samfunnet…

Jeg synes VG hadde det beste bloggsystemet jeg kjenner til. Et flott oppsett med mange valgmuligheter.

En god femmer på terningen.

dette blir bare…

Terningkatt 1

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Hvorfor bare våpenamnesti – Hva med kriminalitet?

november 8, 2008

Politiet gir en gang i blant et  våpenamnesti, hvilket betyr at folk som leverer inn stjålne eller ulovlige våpen slipper straffeforfølgelse. Hvorfor ikke en liknende ordning for kriminalitet?

 

Burde man ikke også kunne gi amnesti for mennesker som ønsker å gjøre opp gamle synder?

 

Dette er ting man sannsynligvis ikke ville blitt dømt for likevel, men som kan rette opp grov urettferdighet, samt gi mennesker en ny start med blanke ark. Det å kunne legge av seg samvittighet som tynger, men også for den som kanskje er fratatt noe, enten materielt, emosjonelt eller muligheter som skulle gitt dem en annen retning i livet.

 

Dette burde være i alles interesse og vil sannsynligvis også være veldig samfunnsøkonomisk. Vi kan få ryddet opp i mange betente floker uten å belaste rettsvesnet og skattebetalerne.

 

Alt vi gjør godt eller ond påvirker oss selv og omgivelsene, og jeg har selv måtte gå den tunge veien til politiet for å rette opp ting som ikke ville blitt kjent ellers. I denne prosessen lærte jeg at det var absolutt nødvendig for min egen sunne vekst å få rettet opp dette, men også for vedkommende det gjaldt. Dette er en straff i seg selv, men en sunn straff. Man tar oppgjør med fortiden, og jeg slapp tilleggsstraff fordi saken var foreldet. Men i det store og det hele foreldes ikke sliker saker. Det er jeg rimelig sikker på.

 

I tiden jeg begikk denne ugjerning var jeg ung, dum, narkoman og syk. Det er ingen unnskyldning, men det viser at mennesket vokser. Jeg kunne ikke gjort de samme feilene i dag med den kunnskap jeg har. Det blir da også feil etter min mening å straffe folk som egentlig alt er straffet og som har vokst igjennom dette på en slik måte at feilen skyldtes umodenhet. Da finnes heller ingen fare for gjentagelse.

 

Faren for Justismord!

Vi har også dessverre fått en rekke justismord frem i dagen de senere år, og jeg ville heller latt en kriminell gå fri fremfor å fengsle en uskyldig.

 

I tillegg har 911 gitt politikerne våre panikk slik at de har rasert nordmenns rettsvern. Det begynte med Bondevik, og at ikke Stoltenbergreghjeringen retter dette opp kan det vel synes som om politikerne vil ha det slik; At vi kan fengsles for ting vi og ikke engang høyesterett får vite, og samtidig sitte resten av livet i fengsel som følge av denne ”forvaringsloven” hvor man aldri får vite hvor lang dom man har. Man kan i praksis sitte i fengsel i 100 år for noe man ikke har gjort, og som er helt umulig å motbevise da ingen dokumenter offentliggjøres. Hvordan kjempe mot det usynlige, mot det vi ikke vet? Snedig trick. Jeg tror ikke engang Satan selv kunne kommet opp med noe bedre.

 

Dette er et så stort demokratisk tilbakesteg og overtramp mot grunnleggende rettigheter at noen ironisk nok burde straffeforfølges. Dette er mye mer allvorlig enn organisert kriminalitet og denne terroren vi ser rundt i verden.

 

Politikere som bøyer unna og fjærner demokratiske rettigheter som følge av trussler er mye farligere enn terrorister. Da er det ikke noen få terrorgrupper i verden som er en fare for demokratiet, men politikerne.

 

Også her burde noen få amnesti om det har foregått uregelmessigheter.

 

Noen ganger er det bedre at rett blir rett, enn å bruke tiden og ressursene til å lete opp syndebukkene. Vi er også et produkt av det samfunnet vi vokser opp i, og ikke alle får like muligheter. Ergo har samfunnet også sin del av skylda. Hvis det finnes 10 jobber og det er 18 søkere så sier det seg selv at noen må tape. Kampen om de beste jobbene gjør menneskene uærlige og kyniske. Slik er et konkurranssesamfunn oppbygget. Se bare på Monolitten i Frognerparken. Mange av disse fyller psykiatrien, sykehusene og fengslene, øker skatteseddelen, forsikringspremiene og avgiftene, og som vi ser øker dette, fremfor å minke…

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Kan lidelse og motgang være nødvendig?

oktober 2, 2007

En ung nyutdannet forsker fant en gang en kokong som hørte til arten keisermøll. Han bragte den med hjem for å studere den når den kom ut av kokongen .En dag fikk han se en liten åpning i kokongen, og han så på den i timesvis mens møllen forsøkte å presse kroppen gjennom hullet. Den unge forskeren trodde møllen haddde satt seg fast. Han trodde den var kommet så langt den maktet og ikke kunne komme videere.

 

Forskeren var et vel-menende og godt menneske som ville hjelpe møllen videre. Derfor tok han en saks og klipte varsomt hullet litt større. Nå kom den lett ut, men kroppen var liten og oppsvulmet, og vingene var innskrumpede. Forskeren fortsatte å studere møllen, fordi han ventet at vingene skulle bre seg ut og strekke seg, slik at de kunne bære kroppen. Siden ville kroppen trekke seg sammen etter en tid. Men intet av dette skjedde. Resten av sitt liv tilbrakte møllen krypende rundt med det oppsvulmede legemet og de innskrumpne vingene. Den ble aldri i stand til å fly.

 

I sin hjelpsomhet og sitt hastverk hadde den unge forskeren ikke forstått at det strevet som krevdes av møllen, var nødvendig for å komme ut av den lille åpning så det kunne presses væske fra den oppsvulmede kroppen og inn i vingene slik at den kunne fly når den nådde ut til friheten. Frihet og evne til å fly kunne bare oppnås etter anstrengelsen og motstanden! Ved å ta fra møllen motgangen og dens eget strev, tok man fra den dens livsdugelighet og mulighet til sunn utvikling, liv og vitalitet. Den ble en krøpling.

 

Even Lorch-Falch

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Tvilsomhetens historie – Klokka, en ond sirkel?

august 3, 2007

Tidenes bedrag?

Det snakkes så mye om nullpunktet, Ground Zero som skal varsle en ny tid. Det snakkes om at vi er på vei inn i en ny tidsalder, vannmannens. Vi begynte ny tidsregning i år null, ved Jesu fødsel, men i følge astronomer var stjernehimmelen slik på Jesu tid, at det ble født et menneske av Jesu kaliber seks år før år 0. Dette bekreftes også til stor grad av bibelens historie, og historikere hvor man regner Jesu fødsel til 4 – 6 år før år null.

Året null ble heller ikke tatt med i tidsregningen før på 1200 tallet tror jeg, og dette skapte debatt ved årtusenskiftet. Det kan bety at vi befinner oss i et helt annet år enn vi tror.

Verden ventet store forandringer rundt år 2000, men lite skjedde.. Den berømte Maya kalenderen som ender i år 2012, varsler store endringer på jorden i denne tid…

Tidsrotet

Bibelen varsler at Antikrist vil endre tider og kalender for å forvirre menneskene mot endetiden, og selv om jeg bruker blant andre paven som eksempel her, betyr ikke det at jeg mener at Paven er Antikrist. Det er nok mer komplisert enn som så.

Tiden og kalendrene er endret mange ganger opp gjennom historien. Forvirringens år ble det kalt da Julius Cæsar innførte den Julianske kalender i år 45 med det såkalte skuddåret.

Julen er et prakteksempel på hvordan Kirken heller overtok de hedenske skikker og tradisjoner, og gav dem en kristen innpakning. Kirken så fort at det var vanskelig å utrydde de gamle tradisjonene som var så fast forankret i folks liv og skikk. Da var det enklere å kristne tradisjonene. Man byttet bare navn på ting.

Kirken gikk for eks. med på vilkåret Keiser Konstantin satte for de privilegiene han ga Kirken da han i 325 gjorde den til statsreligion (sannsynligvis av utelukkende politiskstrategiske grunner), at de innfridde å gjøre Sol Invictus-dagen til en høytidsdag også under kirkens regime, samt å skifte ukens hviledag over fra lørdag til solens dag: Søndagen. På midten av 300-tallet ble derfor 25. desember gjort til den store festdagen for Jesu fødsel av Kirken i Roma

Pave Gregorius den trettende tok med et pennestrøk bort ti dager av kalenderen på 1500 tallet, og flyttet tiden fra 05 Oktober til 15 Oktober, da han innførte den Gregorianske kalender i 1582. Det ble kaos og opptøyer, og resultatet er at vintersolhverv den 21 Desember, og som er den egentlig er nyttårsaften bortfaller til fordel for det vi kaller 1 Januar. Altså ti dager etter det opprinnlige årsskiftet. Det er kanskje mer riktig å anta at Jesu fødselsdag er vintersolhverv den 21 Desember og som bærer navnet til Thomas, Jesu tvilling?

Dette er som å vri urskiva ti dager ut av kurs og alle faste ting som vårjevndøgn 20 mars, sommersolhverv 21 juni, høstjevndøgn 22 September, og vintersolhverv 21 Desember, blir feil. Se også på hvordan merkedagene hopper fra år til år. Påske og pinse som er faste datoer hopper som en jojo.

I de fleste Romersk – katolske land gikk overgangen relativt raskt, mens det protestantiske nord Europa stilte seg kritisk til dette nye pavelige påfunn, og først på 1700 tallet fulgte Norge etter

Måten kalenderen er utregnet og satt opp gir også grunn til bekymringer, noe jeg synes er underlig siden dette kalendersystemet er sammensatt av paver og keisere med tilgang på det beste av verdens tenkere og matematikere. Likevel ser dem ikke et logisk system rett foran øynene? FN prøvde seg på en verdenskalender i 1956, men ga opp. Sannsynligvis pga uenighet.

Tidsprofeter

De gamle Kelterne, og også Maya indianerne, kalt tidsprofetene, opererer med tretten måneder av 28 dager. Dette gir en jevn strøm og man unngår slike ting som å undres på om det er 30 eller 31 dager i måneden. Også skuddåret forsvinner. Det høres kanskje ubetydelig ut, men kollektivt og individuelt har det nok stor innvirkning på vårt liv. Man skal også huske at Mayaene har tidsregninger med nøyaktighet som selv dagens teknologi har problemer med å matche.

Den 365 dagen blir da selvsagt første dagen i det nye året slik vi regner midnatt kl 00.00 som dagen etter.

Argumentene til kalendermånedene er blant annet, det er tolv tegn i Dyrekretsen og tolv måneder i året, derav seks mannlige og seks kvinnelige; dagen og natten har tolv timer etc., men det finnes et trettende tegn, Slangebæreren. Astronomene er svært uenige i betydningen her, og mange hevder at dette tegn ikke finnes, men tegnet skal fra gammelt av symbolisere mannen på stjernehimmelen (Kristus?) som griper slangen i det den forsøker å stjele seiers kronen. Viktig i religiøs sammenheng kanskje, og innholdet kan jo tyde på at noen vil være interessert i å skjule dette. Selv Nostradamus skal ha brukt det trettende tegn i sin zodiac.

I et uttdrag fra Svenske Politiken den 24. januar 1995 står der blant annet.:

Astrologiens 12 stjernetegn, som mennesker i århundreder har fått laget horoskoper etter, er over tid blevet cirka en måned forkerte på grund af vedvarende forskydninger på stjernehimlen: I stedet for 12 stjerne-konstellationer er der nu nemlig 13, påpeker britiske astronomer fra Royal Astronomical Society i London

Konsekvensen er at omkring 87 prosent av klodens befolkning faktisk er født i andre stjernetegn enn dem astrologene opererer med. I en oppsigtsvekkende tv-utsendelse på BBC ‘Heavenly Bodies’ påpeker de britiske astronomer, at det faktisk eksisterer en 13. stjerne-konstellation ‘Slangebæreren’ (Ophiuchus, helbredelsens Gud), som er plassert mellem ‘Skorpionen’ og ‘Skytten’.

Zodiacen går inn i Slangebæreren den 30 November og går over i Skytten den 18 Desember

Jeg er ikke så opptatt av dette med horoskoper, men synes tegnet i seg selv er interessant. I Bibelen har man fjernet dyrekretsen fra Jobs bok i 2005 utgaven, mens vi finner den og litt om stjernehimmelens lover i 1930 utgaven. Noen hevder også at Astroligien stammer fra de manglende sjette og syvende Mosebøker

Tolvtall systemet vs. fjorten

En annen grunn til at kalenderen har tolv måneder, er Bibelens tolv stammer og sitt tolvtall system. Også dette synes feil ved nermere ettersyn. Med Manasse og Efraim stamme har vi faktisk fjorten stammer i Israel.

Jesu hadde tolv disippler, men mange, også evangelier fra dødehavsrullene regner Maria som den trettende disippel, og den disippel Jesus hadde kjær. Med Jesus selv blir de fjorten. Vi lærer at Jesus er den nye Adam, men ingenting om den nye Eva..

I Josef berømte drøm finner vi også fjorten symbolikken. Josef og de ellve brødre, samt mor og far. Foreldrene er symbolisert som Solen og Månen, og Josef`med sine ellve brødre som de tolv stjerner.

Kong Solomos tronstol hadde fjorten løver. To løver på begge sider av setet. På de seks trinnene nedenfor stod det tolv løver, seks på hver side

I Johannes åpenbaring er det tretten troner, og fjorten med Guds trone

Katolismen opererer med fjorten apostler, og det finnes en tegning hvor hver av dem er inntegnet i de fjorten fingerleddene vi har på handen. Vi har altså 28 fingerledd, 14 på hver hand.

I en gammel Egyptisk myte stjeler Seth øyet mot ondskapen, månens øye fra Osiris, og et mørke oppstår som deler sjelens hjerte i to. Osiris blir drept av Seth og partert i fjorten biter. Isis finner bitene og setter Osiris sammen igjen lenge nok til å befruktes av ham slik at de får sønnen Horus sammen.

I Semittisk religion ble det kosmiske kretsløp gjerne fremstilt ved to trær: Livets tre og kunnskapens tre, også kalt Solen og Månens trær

Klokketrikset

Selv døgnets utregning mangler logikk. Det er 60 sekunder i et minutt. Hvorfor ikke hundre? Det er helhet og logikk! Deler man en i to, får man som kjent 0,5. En halv time blir da femti minutter.

Da får døgnet 2800 sekunder i stedet for 1440, og et halvt døgn 1400 sekunder, men er likevel like langt. Da kan man også dele døgnet inn i to ganger fjorten i stedet for to ganger tolv. Og to ganger fjorten er åtte og tyve, samme antall som dager i måneden. Vi har likevel samme lengde på døgnet, syv dager i uka, fire uker i måneden, 52 uker i året. 52 uker del på 4 = 13. tretten uker i et kvartal.

Et døgn blir dermed fire ganger syv timer, som også er et interessant tall i historisk og også bibelsk sammenheng. Sjutallet er universets eller makrokosmos’ tall. Det står for fullstendighet og totalitet som i skapelsens syv dager. De syv engler for de syv menigheter, som er Guds syv øyne på jorden. Vi har de syv visdomssøyler. Syv dager i uken, noter på skalaen, de syv verdenshav, underverker i verden, osv.

28 regnes som Gudinnens og kvinnens tall. Det er månens tall og den kvinnelige naturs sykluser.

Slik jeg ser det symboliserer det feminine prinsipp kalenderen og det maskuline prinsipp klokka. Disse to prinsipp er i bibelen omtalt som den maskuline loven og den feminine læren.

Blant annet i Ordspråkene 6:20 – Bevar, min sønn, din fars bud og forlat ikke din mors lære!

Den mye omtalte hviledagen

Når man først snakker om kalender og tidsforvirring undres jeg over hviledagen som er så viktig i religiøse miljøer og en stor årsak til strid dem i mellom. Noen hevder søndag, mens andre Lørdag. Hvis man prøver logikken her og bruker mennesket selv som målestokk, og tenker på den biologiske klokka, så er Mandagen den tyngste dag i uka. Det er Mandagen som stort sett er den dagen da folk trenger hvile, man kan selvsagt si at det skyldes arbeidstiden og helg, men jeg tror det går dypere enn det. Dagen er jo også oppkalt etter månen. Og jeg tenker natt – hvile. Det er for meg logikk.

I 1971 fulgte Norge andre land og endret den første dag i uka fra Søndag til Mandag, men først når vi da snur uka ser det ut til å bli rett. Man starter på Søndag, solens dag og slutter på mandag, månens dag, hviledagen.

Hva har dette egentlig å si for mennesket i praksis?

Den biologiske klokka – A og B mennesket

Det fins flere hundre rytmer i kroppen som denne biologiske klokka passer på. For eksempel søvn og våkenhet, kroppstemperatur, blodtrykk, hormonproduksjon og produksjon av avføring – alt dette varierer i løpet av et døgn.

Ti av genene våre er så viktige at de blir kalt klokkegener.

Alle mennesker har dermed en innebygd genetisk klokke som avgjør når på døgnet vi er mest våkne. Det sier seg selv at dette er viktig og skaper blant annet store problemer for mange i oppveksten som må tvinge seg til en annen rytme i for eksempel skolene. Dette ser ut til å tas lite hensyn til av styrende myndigheter ved tilretteleggelse av samfunnet. I Danmark har man oppfattet dette og begynt å eksperimentere med et B samfunn.

Sommertid – vintertid, en balansekunst!

Isteden for rytme og balanse er verden preget av uorden og kaos. Vi må passe på alt mulig, og dette skaper angst. Vi utvikler oss ikke naturlig, og det kan sammenlignes med et menneske som står i en båt som gynger frem og tilbake, og i tillegg til å streve etter balanse må man forsøke og holde fast på alle tingene sine, både kunnskap og verdier. Vi har rett og slett ikke den riktige kunnskapen om det sanne livet, og klarer heller ikke holde fokus på det som er viktig. Vi bombaderes samtidig med informasjon av all verdens medier og daglige inntrykk. Det er som en glemselens mølle.

Mennesket bruker etter forskerne våres mening ikke mer enn 1 – 10% av hjernens kapasitet. Det er som en harddisk. Vi har lagret den kunnskapen som er viktig for å overleve, pluss litt til. Likevel er det ufattelige mengder av kunnskap vi har erfart som ligger i dypet av vår bevissthet, og som fra tid til annen skaper aha opplevelser.

Likevel, man kunne jo undres på om dette er gjort bevisst, eller om rett og slett kunnskapen til menneskeheten har nådd et slikt nivå at det er på TIDE å justere kalenderen igjen, og fordi vi vet mer. Rett og slett justere klokka slik vi må fra tid til annen.

Vismenn hevder at menneskeheten som samlet flokk enda er på barnestadiet, – og i mange tilfeller kan det synes som om vi befinner oss på pottestadiet, og nærmest drukner i vår egen forurensing og skitt. Jorden klarer ikke absorbere alt avfallet vårt – Og det faktum at våpenindustrien i verden er den mest lønnsomme viser jo hvor vi står intelektuelt?

___________________________________________________________________

- Man trenger ikke elske sin samtid, men det er svært viktig at vi forstår den – Eva Joly

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00